Wykorzystanie Gazowej Pompy Ciepła

 
 

Przykład wykorzystania GHP w zakładach przetwórstwa żywności

Średniej wielkości zakład przetwórstwa żywności zużywa następujące ilości energii:

Zużycie energii w ciągu roku
Zużycie prądu – produkcja chłodu (wody lodowej) 600 MWh
Zużycie ciepła – cały budynek 5 500 MWh

 

 

Warunki eksploatacyjne budynku

Warunki eksploatacyjne
Temperatura wody lodowej  1 - 5°C
Temperatura wody grzewczej  65°C
Średnia temperatura otoczenia  10°C
Dzienna liczba roboczogodzin  12 h
Zainstalowana moc urządzeń chłodniczych  360 kW
Moc elektryczna wejściu urządzeń chłodniczych  170 kW
Użycie ciepła z urządzeń chłodniczych  no

 
Zakład przetwórstwa żywności przeznacza rocznie setki tysięcy EURO na energię
niezbędna do produkcji ciepła oraz chłodu.

Po zainstalowaniu dwóch Gazowych Pomp Ciepła TEDOM (parametry poniżej):

Parametry TEDOM GHP
Temperatura wody lodowej  1 - 5°C 
Temperatura wody grzewczej – system grzewczy budynku  65°C
Całkowita zainstalowana moc chłodnicza  200 kW
Całkowita zainstalowana moc grzewcza  380 kW
Liczba zainstalowanych jednostek GHP  2 pcs
Czynnik chłodzący (optymalny w tym przypadku) R407C


Instalacja jednostek TEDOM GHP przynosi roczne oszczędności na rachunkach
za energię rzędu kilkudziesięciu tysięcy EURO rocznie
.

Inwestycja powinna się zwrócić w ciągu 2-4 lat.