Trójgeneracja

 
Trójgeneracja oznacza skojarzoną produkcję energii, ciepła i chłodu. Technicznie jest to
połączenie agregatu kogeneracyjnego z chłodnicą absorpcyjną. Zaletą, z punktu widzenia
eksploatacji agregatu kogeneracyjnego, jest to, że umożliwia wykorzystanie ciepła nawet w okresie letnim, kiedy zakończy się sezon grzewczy, co wydłuża czas wykorzystania kogeneracji na cały rok.

Ograniczone możliwości wykorzystania agregatów kogeneracyjnych do wytwarzania ciepła podczas letnich miesięcy, prowadzi do instalacji mniejszych jednostek niż w normalnych okolicznościach. Dlatego jeśli możemy przekonwertować ciepło na chłód, nic nie przeszkadza w produktywnym wykorzystaniu agregatów w miesiącach letnich. Wytwarzane zimne powietrze może być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest klimatyzacja - w bankach, hotelach, sklepach i centrach administracyjnych, szpitalach, obiektach sportowych itp.