Rozproszona elektrownia


Rozproszona elektrownia to system energetyczny złożony z szeregu źródeł mocy
położonych w kilku miejscach i z większą liczbą wyjść do sieci energetycznej, który z zewnętrznego
punktu widzenia funkcjonuje jako jedno źródło o wyższej mocy. Oprócz pojęcia “rozproszonej elektrowni” są również używane takie terminy jak wirtualna elektrownia, połączone lub powiązane źródło energii, itp., ale zasadniczo są one wszystkie równoznaczne.

TEDOM - distributed power plantRozproszone elektrownie są korzystne zarówno dla mniejszych producentów jak i sprzedawców energii elektrycznej. Niewątpliwie bardziej atrakcyjny dla sprzedawcy jest zakup energii od jednego dostawcy, niż kupowanie takiej samej ilość energii od wielu mniejszych dostawców. Ważna jest również gwarancja stałej dostawy zakontraktowanej ilości energii elektrycznej. W przypadku mniejszych dostawców energii elektrycznej, połączenie z rozproszoną elektrownią przynosi korzyści ekonomiczne w kosztach operacyjnych oraz umożliwia całodobowy monitoring pozwalający na szybkie reagowanie na nietypowe warunki operacyjne.

 
Bez wątpienia zaletą rozproszonych elektrowni jest fakt, iż w przypadku awarii jednego ze źródeł lub kiedy jego możliwości sterowania zostaną zredukowane, nie przerywa to w całości zasilania a tylko jego część. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy dostawa nie jest wsparta żadną mocą rezerwową, która jest jedną z opcji, rozproszonych elektrowni.

Projekt rozproszonych elektrowni TEDOM

Celem projektu, który firma TEDOM zakończyła w 2009 roku i oddała do pełnej obsługi w styczniu 2010 r. była poprawa warunków sprzedaży energii elektrycznej ze zdecentralizowanych źródeł energii poprzez oferowanie większej ilości energii elektrycznej przy zapewnieniu stałych dostaw zakontraktowanego wolumenu energii elektrycznej. Projekt koncentruje się na źródłach opartych o spalinowe silniki tłokowe z powodu ich dobrej sterowalności z wystarczająco elastyczną reakcją na błędy. Bogate doświadczenie zdobyte w rzeczywistej eksploatacji agregatów kogeneracyjnych, w ocenie opłacalności ich eksploatacji, a także doświadczenie w sprzedaży energii elektrycznej zostały zastosowane z korzyścią w rozwoju rozproszonych elektrowni.

Rozproszona elektrownia TEDOM składa się z trzech modułów:

  • moduł dyspozycyjno - komunikacyjny Ditributed power plant TEDOM, scheme
  • moduł bazy danych
  • moduł planowania i optymalizacji

Moduł dyspozycyjno - komunikacyjny
Moduł ten odpowiada za niezawodne i bezpieczne połączenie pomiędzy źródłami energii a centrum kontrolnym dostarczając odpowiednie dane niezbędne do bieżącej obsługi jak i przydatne dla modułu planowania i optymalizacji. 
Moduł interfejsu i bazy danych
Główną funkcją tego modułu jest przekazanie danych niezbędnych do planowania, optymalizacji i kontroli jednostkowej pomiędzy poszczególnymi modułami. Ocena danych przechowywanych w bazie danych pomaga uczynić planowanie i przewidywanie sytuacji wysokiego ryzyka bardziej dokładnym.
Moduł planowania i optymalizacji

Obrazovka dispečerského moduluCelem tego modułu jest zapewnienie optymalnego harmonogramu dostaw i świadczenia stałej dostawy wymaganej ilości energii elektrycznej.

Planowanie, optymalizacja oraz kontrola opierają się przede wszystkim na tak zwanym business case, gdzie informacją wejściową jest popyt na dostarczaną energię elektryczną natomiast jako dane wyjściowe otrzymuje się specyficzne zestawienie źródeł energii według wybranych kryteriów oraz godzin prac.

Eksploatacja poszczególnych źródeł energii jest na bieżąco kontrolowana, i jeśli potrzebna jest większa moc, źródło o wyższym priorytecie ma pierwszeństwo. Użytkownik może zmienić priorytet źródła w zależności od jego doświadczenia, tak, że pierwszeństwo nie musi być uzależnione wyłącznie od zysku, ale także od niezawodności. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym z krajowych środków budżetowych Ministerstwa Przemysłu i Handlu.