Opcja instalacji

OK
Kto skorzysta z technologii kogeneracyjnej?
  NO
Kto nie skorzysta
z kogeneracji?

Kogeneracja zdaje egzamin wszędzie tam, gdzie istnieje całoroczne zapotrzebowanie na ogrzewanie lub chłodzenie. Wstępnym warunkiem aby zainstalować urządzenie jest wykorzystanie całego wyprodukowanego ciepła. To może być osiągnięte przez podłączenie agregatu ko-generacyjnego do odpowiedniego zbiornika akumulacyjnego. W takim przypadku agregat kogeneracyjny jest uruchamiany tylko w godzinach szczytu taryfowego, gdy podaż energii z kogeneracji jest najwyższa, po czym wytwarzane ciepło gromadzi się do wykorzystania, kiedy agregat jest wyłączony.

 

 

Kogeneracja nie zdaje egzaminu tam, gdzie ciepło z agregatu kogeneracyjnego nie może być wykorzystane w całości. Dotyczy to, na przykład obiektów, które nie wykorzystują ciepła lub ciepłej wody w okresie letnim, itp. W odniesieniu do mocy najmniejszego agregatu kogeneracjnego oferowanego przez firmę Tedom, ma sens zainstalowanie jednostki w budynkach, w których minimalne roczne zapotrzebowanie na gaz ziemny wynosi co najmniej 6 000 m3. Z tego powodu agregaty kogeneracyjne firmy TEDOM  nie nadają się do mieszkań lub małych domów rodzinnych, które nie osiągają minimalnego zużycia gazu.

 

Typowe przykłady jak wykorzystać kogenerację

 Instalacje napędzane GAZEM ZIEMNYM
 Výtopny a systémy CZT CIEPLOWNIE KOMUNALNE Referencje Case study  PDF
 Průmysl a zemědělství ZAKLADY PRZEMYSLOWE Referencje Case study  
 Bazény a aquaparky BASENY I SPA Referencje Case study  PDF
 Sport Arenas OŚRODKI SPORTOWE Referencje    
 Schools and Universities SZKOLY I UNIWERSYTETY Referencje Case study  PDF
 Hotely a penziony HOTELE I PENSJONATY Referencje Case study  PDF
 Nemocnice a kliniky OBJEKTY SANITARNE Referencje Case study  PDF
 Domovy důchodců DOMY STARCÓW Referencje Case study  PDF
 Obchodní centra a banky CENTRA HANDLOWE Referencje Case study  PDF
 Instalacje napędzane BIOGAZEM
 Zemědělské podniky STACJA BIOGAZ GOSPODARSTWIE Referencje Case study  PDF
 Čistírny odpadních vod OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW Referencje Case study  PDF
 Skládky odpadu SKLADOWISKA ODPADÓW Referencje Case study  PDF
 Doly a důlní plyn KOPALNIE Referencje Case study  PDF