Co to jest agregat kogeneracyjny?

 

Agregaty kogeneracyjne TEDOM są wysoce wyspecjalizowanymi urządzeniami
zaprojektowanymi w celu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jest to połączenie
silnika spalinowego, generatora, zestawu wymienników ciepła i system sterowania pozwalającego na kontrolowanie agregatu lokalnie, zdalnie za pomocą komputera lub nawet za pomocą telefonu komórkowego.

Małe oparte na silnikach gazowych agregaty kogeneracyjne należą do zdecentralizowanych źródeł energii. Oznacza to, że moc oraz ciepło, są wytwarzane w pobliżu miejsca zużycia, tak, że nie ma strat spowodowanych przesyłaniem i dystrybucją energii.

Elektryczność wytwarzana przez agregaty kogeneracyjne może być zużywana na własne potrzeby budynku, gdzie agregat jest zainstalowany lub może być sprzedawana do sieci energetycznej. Ciepło wytwarzane przez agregat jest wykorzystywane do ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej lub ciepła technologicznego. Agregaty kogeneracyjne mogą również służyć jako zapasowe źródła energii elektrycznej, tam gdzie energia musi być dostarczana przez całą dobę.

Wykorzystując chłodnicę absorpcyjną, ciepło wytwarzane w procesie kogeneracji może być użyte do wytworzenia chłodu do celów technologicznych lub klimatyzacji. W takich przypadkach mówimy o trójgeneracji, czyli skojarzonej produkcji energii, ciepła i zimna.

Paliwo wykorzystywane w agregatach kogeneracyjnych

Podstawowym paliwem używanym do zasilania agregatów kogeneracyjnych jest gaz ziemny. Jednak liczba urządzeń, które używają biogazu, gazu wysypiskowego, gazu z oczyszczalni lub innych paliw alternatywnych, jak, na przykład, gaz kopalniany, rozszerza się gwałtownie w ostatnich latach.

Wykorzystanie rozproszonego systemu kogeneracyjnego

W przeciwieństwie do innych alternatywnych sposobów produkcji energii elektrycznej, które wykorzystują takie źródła odnawialne, jak wiatr lub słońce, największą korzyścią z zastosowania kogeneracji jest to, że jest ona zdolna do wyprodukowania takiej ilości energii, jaka jest potrzebna w danej chwili. Z tego też powodu kogeneracja jest czasem określana jako sterowane źródło energii. Kontrolowanie i sterowanie większą ilością agregatów kogeneracyjnych umożliwia tworzenie tzw. rozproszonych elektrowni (czasami określanych mianem wirtualnych elektrowni), to znaczy, systemu składającego się z wielu małych źródeł energii rozmieszczonych w różnych rejonach, które, z zewnętrznego punktu widzenia, funkcjonują  jako jedna jednostka o dużej mocy produkcyjnej. Elektrownie te  zapewniają niezawodność dostaw energii elektrycznej, jednocześnie kompensując nierównomierność zasobów energii dostarczanej przez wiatr lub fotowoltaiczne systemy.
 

Więcej o rozproszonej elektrowni