Powrót do przeglądu aktualności

TEDOM a.s. se zapojil do projektu IQ INDUSTRY

Dne 11. února 2011 uspořádala Divize Kogenerace v Hořovicích v  rámci své účasti na projektu IQ INDUSTRY seminář na téma "Kogenerační jednotka - zdroj elektrické a tepelné energie". Garantem semináře byl technický ředitel divize Kogenerace Ing. Štochl a lektor Mgr. Komínek.  Semináře se zúčastnilo 17 učitelů a mistrů praktické výuky odborných škol a učilišť. Další informace si přečtěte v této zprávě.