Powrót do przeglądu aktualności

20 let společnosti TEDOM

Dne 9. června 2011 si TEDOM slavnostní akcí na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou připomněl 20 let od svého vzniku. Oslavy se zúčastnilo 250 hostů z řad významných zákazníků a obchodních partnerů. Část z nich přijela i ze zahraničí.

Na pódiu se sešli všichni bývalí společníci, kteří zavzpomínali na začátky budování společnosti v 90. letech 20. století. Současní akcionáři pak nastínili výhled dalšího vývoje firmy TEDOM.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim zákazníkům za to, že nám umožnili růst a rozvíjet se. Poděkovat  bychom chtěli také našim zaměstnancům, protože bez nich by TEDOM po 20 letech existence nebyl tam, kde je: mezi významnými českými firmami s ambicí dále se rozvíjet a prosazovat na evropské i celosvětové úrovni.